Avl og tidligere kull
Bildet viser kennelens stammor NJCH Thunder and Lightning med to av sine avkom Bekkauren's Embla og Bekkauren's Dina
Våre avlsmål

Målet med avlen er best mulig hund for jakt og familieliv, men også at vi mener at vi gjennom den aktuelle kombinasjonen fører rasen fremover. Sammen med mange andre fuglehundentusiaster er vi alltid på jakt etter den perfekte hunden, og det hadde vært gøy om det var en Bekkauren-hund.

Vi leter etter hunder med best mulig gemytt – de skal være vennlige mot mennesker og andre hunder. De skal være rolige i hus. De skal tåle stressede situasjoner.  Dresserbarhet er i fokus, vi ønsker å avle noe som alle kan få til, om enn kanskje med litt anstrengelse.

Hunden skal ha gode jaktlige egenskaper og det bør være tungtveiende grunner for at disse ikke er dokumentert. Med jaktlige egenskaper mener vi evne til å finne fugl og det er ingen ulempe om den holder uke på uke i fjellet. Da det er jakthund vi skal ha.

Vi ønsker dedikerte valpekjøpere med planer om jakt og jaktprøver da jaktprøvene er å anse som dokumentasjon på om vi lykkes eller feiler i å avle fram gode jaktlige egenskaper. Vi tror at de gode prøvehundene er gode jakthunder og omvendt.

Helse er en annen viktig faktor som vi vektlegger. Hundene skal være friske. Dette er en forutsetningen for å få godt utbytte av hundene på jakt. Breton bruker Hip Quality (HQ) som mål på hoftekvalitet. Engelsk setter bruker hofteleddsdysplasi (HD) men helse hos hund er mye mer enn bare hofter, og vi tilstreber oss til enhver tid å følge de helsemessige anbefalingen til gjeldende avlsråd for rasen og helst ligge over disse om mulig. Det er vår forpliktelse som eiere å bidra til at helsen er optimal med tanke på foring og stell.

Det blir ikke avlet for økonomisk vinning da vi anser det som en særdeles risikofylt og arbeidskrevende måte å tjene penger på. Vi har som utgangspunkt at kombinasjonen skal anses som så bra at vi selv ønsker oss valp fra parringen og den skal bidra til å høyne nivået på rasen. Vi legger ikke skjul på at vi bruker mye tid på hundene våre, og særlig de to første årene. I tillegg bruker vi mye tid og ressurser på å dokumentere hundene våre.  Er du usikker på om du har tid til fuglehund anbefaler vi deg ikke valp fra vårt oppdrett, først og fremst fordi vi vil at du skal lykkes med din hund - og fordi vi vet at det kan være krevende å trene hund for jakt. Vi ønsker å gi fra oss en valp vi tror du kan få stort utbytte av å legge ned arbeid i og som du kan ha like mye glede av som vi har av våre.Nyeste kommentarer

23.04 | 16:42

Tusen takk - det var kult

22.04 | 21:54

Jättegrattis till segern i Artic Cup.
Pappa Franco och syster Dimma hälsar